Ћир

Petrovaradin

BukovacSremska Kamenica

Petrovaradin je gradsko naselje i opština koje od Novog Sada deli reka Dunav i broji oko 13000 stanovnika. Istorija ovog naselja seže duboko u prošlost za šta je zaslužan i geografski položaj. Ovde su se susretale mnoge kulture i vodile velike bitke. Na temeljima tih bitaka izgrađeni su temelji grada ― utvrđenja.

Pages