Ћир

Šišatovac

DivošLežimir

Selo Šišatovac se nalazi u severnom delu oštine Sremska Mitrovica i broji oko 220 stanovnika. Selo je vezano za istoimeni manastir. Iguman Teofilo je 1520. godine sagradio crkvu posvećenu Bogorodici koja je kasnije nazvana Šišatovac.