Ћир

Lug

Lug je selo koje se nalazi u jugozapadnom delu opštine Beočin i broji oko 800 stanovnika. Selo su osnovali radnici Slovaci iz Bačke 1902. godine, a ime sela označava šumu sa niskim drvećem i žbunjem, gaj, šumarak ili dubravu.