Potpiši peticiju! Za zaštićena područja i naseljena mesta bez kvadova i motora!
Ћир

Berkasovo

Bikić Do

Berkasovo je selo koje se nalazi u šidskoj opštini na jugozapadnim obroncima Fruške gore. Broji oko 1200 stanovnika i ima bogatu istorijsku prošlost koja seže čak u neolitsko doba.