Potpiši peticiju! Za zaštićena područja i naseljena mesta bez kvadova i motora!
Ћир

Vizić

NeštinDivoš

Vizić je selo koje se nalazi u južnom delu opštine Bačka Palanka i broji oko 350 stanovnika. Ime sela Vizić – Füzegy – mađarskog je porekla.