Ћир
Novosti

Peticija "Šume Šume - Sačuvajmo šume Fruške gore

Next
Expand
News - Peticija "Šume Šume - Sačuvajmo šume Fruške gore
News - Peticija "Šume Šume - Sačuvajmo šume Fruške gore

Komunalne službe ne odlaze u prirodu, molimo vas da vaše smeće ponesete sa sobom. Čuvamo i volimo našu zemlju! Saznaj više.

Peticija za zaustavljanje komercijalne eksploatacije šuma i uvođenje moratorijuma na seču šuma Fruške gore u trajanju od 20 godina.

Potpisi će se prikupljati tokom juna i jula meseca, u Novom Sadu, Sremskim Karlovcima, Sremskoj Mitrovici, Beočinu, Rumi. Centralni događaj prikupljanja potpisa će biti na Fruškoj gori kod Info centra JPNP Fruška gora. Fizički prikupljeni potpisi, objedinjeni sa potpisima iz online peticije biće predate krajem avgusta u Ministarstvo zaštite životne sredine.

Ovom peticijom građani traže:

 • Hitno zaustavljanje enormnih planskih seča šuma, kako onih u državnom, tako i onih u privatnom vlasništvu, odnosno vlasništvu SPC- Eparhije Sremske
 • Da Vlada Republike Srbije donese Odluku o zabrani seče šuma u JP “Nacionalni park Fruška gora” na minimalni period od 20 godina, kako bi tokom moratorijuma, šume mogle biti oporavljene, sačuvane i obnovljene kontinuiranim, stručnim pošumljavanjem i negom.
 • Da se šumarsko-komercijalni model upravljanja, koji je u funkciji drvno-prerađivačke industrje i samofinansiranja javnog preduzeća sa 135 zaposlenih, zameni sa zašitarskim modelom koji štiti prirodne vrednosti zaštićenog područja, njegov biodiverzitet i šumski ekosistem, klimatsku i socijalnu funkcije šuma.
 • Da se zaustavi i sankcioniše višegodišnji nesavestan rad upravljača, koji je dokazan sa desetak inspekcijskih prijava podnetih tokom 2019. godine. 
 • Da Ministarstvo zaštite životne sredine pokrene procedure izmene Zakona o nacionalnim parkovima, kako bi se: a) povećala površina u režimu zaštite 1. stepena sa trenutnih 3% na 20%; b) explicitno zabranila komercijalna seča šume c) ograničila seča šume samo na seče održavanja postojećih šuma i šumskih staza; d) zabranila dalja izgradnja tvrdih šumskih puteva.
 • Da Vlada Republike Srbije donese Odluku o većem budžetskom finansiranju racionalno dimenzionisanog javnog preduzeća.

Očuvanje postojećih šuma Fruške gore je uslov svih uslova borbe građana za zdravu životnu sredinu. Fruška gora je javno dobro sa statusom zaštićenog područja prirode, fabrika kiseonika, najjači borac protiv negativnih klimatskih promena i čuvar biodiverziteta. Ona je oaza i utočište za razne vrste porodičnog, rekreativnog i sportskog boravka, za ekološki turizam i naučno-istraživački rad i nadasve ona je zaostavština za naša pokoljenja.

Zastupnik Peticije - Dragana Arsić

Prikupljanje potpisa će se vršiti:

 1. Novi Sad, Zmaj Jovina  (18 -19. jun, 14-15. jul)
 2. Sremski Karlovci, centralni trg (23-24. jun, 9-10. jul)
 3. Sremska Mitrovica, centralni trg (29-30. jun)
 4. Beočin, centralni trg (2-3. jul)
 5. Ruma, centralni trg (2-3. jul)
 6. Fruška gora, Venac - Info centar (25. jula - 1. avgusta)

 

Tagovi: Ekologija, Drveće

Mesto: Novi Sad

Komentari

Facebook

DISQUS